دسته: ثبت نام و ارسال مقالات

راهنمای نگارش مقالات

نوشته شده در درج نظر

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این مجله علمی پژوهشی باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند. در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. شرایط و نکات اولیه اخلاقی نویسنده مسئول (نویسنده رابط،) مسئولیت جمع آوری مقاله و ارائه آن را به دبیرخانه همایش ، عهده دار بوده است

ادامه مطلب